Uppdrag

Vinge har biträtt Funnel vid pre-IPO finansiering

13 oktober 2021 M&A

Vinge har biträtt Funnel och dess aktieägare vid kapitalanskaffning om 66 miljoner US dollar. Finansieringsrundan leds av Fjärde AP-fonden och Stena Sessan, men flera befintliga ägare deltar i rundan. Funnel har utvecklat egen teknologi inom området för marknadsföring online.

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023