Uppdrag

Vinge företräder Skandia vid dess investering i Lumera

27 juni 2023 Bank och finans M&A

Vinge företräder Skandia vid dess förvärv av en minoritetspost i Lumera från Monterro. I samband därmed förvärvar även AMF en minoritetspost från Monterro, samt att Monterro återinvesterar i Lumera genom sin fond M4, vilket innebar att Monterro kvarstår som majoritetsägare genom dess fonder M2 och M4.

Lumera är ett mjukvarubolag som utvecklar affärssystem för liv- och pensionsförsäkringsbranschen, bl.a. genom ett molnbaserat system som administrerar försäkringspolicyn.

Vinges team bestod av Viveka Classon, Samra Tesser, Jonna Bondemark och Philip Moré.

Relaterat

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024