Uppdrag

Vinge företräder CapMan Buyout i samband med försäljningen av Malte Månson

21 februari 2023 Miljörätt M&A

Vinge företräder fonder förvaltade av CapMan och övriga aktieägare i Malte Månson-koncernen i samband med försäljningen till Accent Equity.

Malte Månson grundades 1918 och är den ledande oberoende verkstadskedjan för kommersiella fordon i Sverige. Företaget har 17 verkstäder runt om i landet och betjänar alla typer av kommersiella fordon, inklusive auktorisation för MAN, DAF, Iveco och Mercedes. År 2022 hade Malte Månson ca 180 anställda med en omsättning om 360 MSEK.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Jonas Johansson, Elsie Nassar och Linus Adolfsson (M&A), Johan Cederblad (Miljö) och Julia Hagelberg (Projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024