Linus Adolfsson

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Linus Adolfsson är biträdande jurist vid Göteborgskontoret. Hans huvudsakliga verksamhetsområden är bolagsrätt, kapitalmarknad samt privat och publik M&A. Linus har erfarenhet av både nationella och internationella företagstransaktioner, kapitalanskaffningar och investeringar samt av annan rådgivning till både noterade och onoterade bolag och deras ägare.

Linus har juristexamen från Örebro universitet. Han har även studerat affärsjuridik i Schweiz.

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2021
  • University of Zürich, 2020

Erfarenhet

  • Summer Intern, Ericsson, 2020

Uppdrag

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge har biträtt Bilia AB vid förvärv av Upplands Motor Stockholm AB, en återförsäljare av Mercedes-fordon

Vinge har biträtt Bilia AB (publ) (”Bilia”) i samband med förvärvet av Upplands Motor Stockholm AB.…

Uppdrag 12 mars 2021

Vinge har biträtt CELLINK i samband med riktade emissioner om 3 miljarder kronor

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med emissioner av dels konvertibla skuldebrev om 1,5 m…