Linus Adolfsson

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2021
  • University of Zürich, 2020

Erfarenhet

  • Summer Intern, Ericsson, 2020

Uppdrag

Uppdrag 12 mars 2021

Vinge har biträtt CELLINK i samband med riktade emissioner om 3 miljarder kronor

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med emissioner av dels konvertibla skuldebrev om 1,5 m…