Uppdrag

Vinge biträder vid försäljning av mySafety Group

16 januari 2023 M&A

Vinge har biträtt Litorina och övriga aktieägare i mySafety Group AB vid försäljning av aktierna i bolaget till ett konsortie bestående av Empir Group AB och ett antal nuvarande och tidigare ledande befattningshavare i mySafety-koncernen.

mySafety uppfann ID-skyddsförsäkringen 2008 och har sedan dess varit nordisk marknadsledare och innovatör inom området bedrägeri- och ID-skyddsförsäkringar. År 2021 omsatte mySafety ca 352 MSEK med ett EBITDA om ca 38 MSEK.

Vinges team bestod i huvudsak Johan Winnerblad, Per Kling, Gunilla Nyman och Ellinore Boström Andersson.

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024