Uppdrag

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

25 september 2023 M&A

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.

Under Helix ägarperiod sedan 2018 har koncernen framgångsrikt påvisat stark lönsam tillväxt drivet både av organiska satsningar och en omfattande förvärvsresa, vilket har positionerat koncernen som marknadsledande i Sverige inom områdessäkerhet.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Eléonore Friberg, Maximilian Bengtsson, Per Kling, Christoffer Widström, Emelie Schoning och Emy Rydén.

Klients pressrelease läses här.

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023