Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Selfpoint

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

Selfpoint Sverige AB grundades 2015 och tillhandahåller en s.k. ”low-code” plattform för arbetsflödes- och processhanteringslösningar för den svenska välfärdsmarknaden. Bolaget har över 40 kunder med en stark närvaro inom den offentliga sektorn. Den flexibla plattformen gör det möjligt för kunder att digitalisera arbetsflöden och processer i hela värdekedjan mot medborgare och vårdgivare. Selfpoint är Alfa eCares sjunde tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Filip Öhrner, Per Kling, Robin Fagerström (M&A), Sara Passandideh (arbetsrätt), Martin Boström (kommersiella avtal) Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Rebecka Målquist, Johan Gavelin (IP) och Emelie Schoning (projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024