Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Selfpoint

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

Selfpoint Sverige AB grundades 2015 och tillhandahåller en s.k. ”low-code” plattform för arbetsflödes- och processhanteringslösningar för den svenska välfärdsmarknaden. Bolaget har över 40 kunder med en stark närvaro inom den offentliga sektorn. Den flexibla plattformen gör det möjligt för kunder att digitalisera arbetsflöden och processer i hela värdekedjan mot medborgare och vårdgivare. Selfpoint är Alfa eCares sjunde tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Filip Öhrner, Per Kling, Robin Fagerström (M&A), Sara Passandideh (arbetsrätt), Martin Boström (kommersiella avtal) Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Rebecka Målquist, Johan Gavelin (IP) och Emelie Schoning (projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023