Uppdrag

Vinge biträder FCG i budet på Transcendent Group

FCG Holding Sverige AB har lämnat ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcendent Group AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Vinge biträder FCG.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Sofie Bjärtun, Anders Sundin Lundberg (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Bergström, Johanna Wiberg, Amanda Steen (M&A) och Johan Wahlbom (Konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023