Uppdrag

Vinge biträder FCG i budet på Transcendent Group

FCG Holding Sverige AB har lämnat ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcendent Group AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Vinge biträder FCG.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Sofie Bjärtun, Anders Sundin Lundberg (Kapitalmarknad och publik M&A), Jonas Bergström, Johanna Wiberg, Amanda Steen (M&A) och Johan Wahlbom (Konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024