Domstolsavgöranden inom rättsområdet offentlig upphandling under 2023

På seminariet går vi igenom och analyserar de viktigaste avgörandena från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. 

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är bolagsjurist, upphandlare eller som på annat sätt deltar i offentliga upphandlingar. 

Seminarierna hålls på våra tre kontor, i Stockholm (föreläsare: Daniel Wendelsson, Helena Rosén Andersson, Kristoffer Sällfors och Dagne Sabockis), Göteborg (föreläsare: Helena Rosén Andersson och Victoria Gunnerek) och Malmö (föreläsare: Per-Ola Bergqvist).

Anmäl dig nedan till ett utav våra kontor och som passar dig för just detta seminarietillfälle.