Kristoffer Sällfors

Expert, Public procurement Advokat
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska, Tyska

Kristoffer Sällfors är specialiserad inom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. Han har mångårig erfarenhet inom området och anlitas regelbundet av upphandlande myndigheter och enheter för rådgivning i upphandlingens alla stadier. Kristoffer anlitas även av leverantörer till offentlig sektor och vid företagsöverlåtelser på offentliga marknader. Han har erfarenheter av upphandling av koncessioner och av frågor som rör sociala krav i upphandlingar. Kristoffer anlitas löpande i överprövningsmål av både upphandlande myndigheter/enheter och av leverantörer och han har gedigen erfarenhet av att föra talan i svenska domstolar och i EU-domstolen. Han anlitas även som föreläsare vid universitet och på konferenser i Sverige och utomlands.

Omnämnanden

Daniel Wendelsson and Kristoffer Sällfors. Two of the top experts within public procurement law in Sweden. You can feel comfortable that an analysis from them on a procurement matter is of the highest level. - Legal 500 2021

Utbildning

 • University of Nottingham, Executive Program in Public Procurement Law and Policy 2015-2016
 • Lunds universitet, jur. kand. (LL.M.) 2008

Erfarenhet

 • Konkurrensverket 2011-2019 (föredragande 2011-2012, sakkunnig 2012-2013, processråd 2013-2019)
 • Advokatfirman Nova 2009-2011 (biträdande jurist)
 • Advokatfirman Lindahl 2008-2009 (biträdande jurist)

Övriga meriter

 • Expert i Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78 och 2016:15). 
 • Gästföreläsare i fördjupningskurser i offentlig upphandling vid Stockholms och Uppsalas universitet. 

Uppdrag

Uppdrag 20 augusti 2021

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited i samband med PRO Un…

Uppdrag 6 juli 2020

Vinge har företrätt Axcel vid dess investering i AddPro

Axcel har ingått avtal avseende förvärv av en majoritetsandel i AddPro, en svensk ledande leverantör…

Uppdrag 12 juni 2020

Vinge biträder EQT Infrastructure II i samband med försäljningen av Hector Rail till Ancala Infrastructure

Vinge har biträtt EQT Infrastructure II i samband med ingående av avtal om att sälja Hector Rail-kon…

Artiklar

Artikel 24 augusti 2021

Undantagen från upphandlingsskyldigheten

UPPHANDLINGSRÄTTSLIG TIDSKRIFT, nr 2 2021
Artikel 23 oktober 2019

Elektroniska auktioner i offentlig upphandling – prispressare eller prishöjare?

Upphandlingsrättslig tidskrift NO 3, s. 129, 2019
Artikel 17 september 2018

Konkurrensrättsliga överträdelser och upphandlingsrättsliga konsekvenser – om upphandlande myndigheters möjligheter att utesluta anbudsgivare som brutit mot förbuden i konkurrenslagen

Europarättslig tidskrift no 4, s. 579, 2018
Artikel 26 juli 2016

Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar

Upphandlingsrättslig tidskrift no 4, s.393, 2016
Artikel 16 september 2014

Nytt direktiv om koncessioner – förtydligande, förändring, förbättring?

Europarättslig tidskrift no 3, s. 477, 2014
Artikel 4 september 2012

Tjänstekoncessioner

Europarättslig tidskrift no 3, s. 420, 2012