Kristoffer Sällfors

Expert, Public procurement Advokat
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska, Tyska

Omnämnanden

Daniel Wendelsson and Kristoffer Sällfors. Two of the top experts within public procurement law in Sweden. You can feel comfortable that an analysis from them on a procurement matter is of the highest level. - Legal 500 2021

Utbildning

 • University of Nottingham, Executive Program in Public Procurement Law and Policy 2015-2016
 • Lunds universitet, jur. kand. (LL.M.) 2008

Erfarenhet

 • Konkurrensverket 2011-2019 (föredragande 2011-2012, sakkunnig 2012-2013, processråd 2013-2019)
 • Advokatfirman Nova 2009-2011 (biträdande jurist)
 • Advokatfirman Lindahl 2008-2009 (biträdande jurist)

Övriga meriter

 • Expert i Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78 och 2016:15). 
 • Gästföreläsare i fördjupningskurser i offentlig upphandling vid Stockholms och Uppsalas universitet. 

Uppdrag

Uppdrag 6 juli 2020

Vinge har företrätt Axcel vid dess investering i AddPro

Axcel har ingått avtal avseende förvärv av en majoritetsandel i AddPro, en svensk ledande leverantör…

Uppdrag 12 juni 2020

Vinge biträder EQT Infrastructure II i samband med försäljningen av Hector Rail till Ancala Infrastructure

Vinge har biträtt EQT Infrastructure II i samband med ingående av avtal om att sälja Hector Rail-kon…

Artiklar

Artikel 23 oktober 2019

Elektroniska auktioner i offentlig upphandling – prispressare eller prishöjare?

Upphandlingsrättslig tidskrift NO 3, s. 129, 2019
Artikel 17 september 2018

Konkurrensrättsliga överträdelser och upphandlingsrättsliga konsekvenser – om upphandlande myndigheters möjligheter att utesluta anbudsgivare som brutit mot förbuden i konkurrenslagen

Europarättslig tidskrift no 4, s. 579, 2018
Artikel 26 juli 2016

Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar

Upphandlingsrättslig tidskrift no 4, s.393, 2016
Artikel 16 september 2014

Nytt direktiv om koncessioner – förtydligande, förändring, förbättring?

Europarättslig tidskrift no 3, s. 477, 2014
Artikel 4 september 2012

Tjänstekoncessioner

Europarättslig tidskrift no 3, s. 420, 2012