Kristoffer Sällfors

Advokat Public procurement Expert
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska, Tyska

Kristoffer Sällfors är specialiserad inom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. Han har mångårig erfarenhet inom området och anlitas regelbundet av upphandlande myndigheter och enheter för rådgivning i upphandlingens alla stadier. Kristoffer anlitas även av leverantörer till offentlig sektor och vid företagsöverlåtelser på offentliga marknader. Han har erfarenheter av upphandling av koncessioner och av frågor som rör sociala krav i upphandlingar. Kristoffer anlitas löpande i överprövningsmål av både upphandlande myndigheter/enheter och av leverantörer och han har gedigen erfarenhet av att föra talan i svenska domstolar och i EU-domstolen. Han anlitas även som föreläsare vid universitet och på konferenser i Sverige och utomlands.

Omnämnanden

 ‘Kristoffer Sällfors is a highly skilled and extremely dedicated lawyer. His long experience of working in the field of public procurement law has given him an in depth knowledge in the most complex areas of this field of law. He also has a unique experience of representing in the Court of Justice of the European Union.’

‘Kristoffer Sällfors has an interesting background that has been helpful for my case. He has a unique insight and makes good conclusions from this. I think he does a fantastic job and are competent in the field but I would not have expected anything less. He meets my expectations, which were set very high.’ Legal 500 2022

Daniel Wendelsson and Kristoffer Sällfors. Two of the top experts within public procurement law in Sweden. You can feel comfortable that an analysis from them on a procurement matter is of the highest level. - Legal 500 2021

Utbildning

 • University of Nottingham, Executive Program in Public Procurement Law and Policy 2015-2016
 • Lunds universitet, jur. kand. (LL.M.) 2008

Erfarenhet

 • Konkurrensverket 2011-2019 (föredragande 2011-2012, sakkunnig 2012-2013, processråd 2013-2019)
 • Advokatfirman Nova 2009-2011 (biträdande jurist)
 • Advokatfirman Lindahl 2008-2009 (biträdande jurist)

Övriga meriter

 • Expert i Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78 och 2016:15). 
 • Gästföreläsare i fördjupningskurser i offentlig upphandling vid Stockholms och Uppsalas universitet. 

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 17 januari 2024

Vinge företräder Attendo i samband med förvärvet av Team Olivias omsorgsverksamhet

Vinge har företrätt Attendo, Nordens största omsorgsföretag, i samband med ingående av avtal för för…

Uppdrag 12 oktober 2023

Vinge legal rådgivare åt Advania i dess förvärv av RTS

Vinge agerar som legal rådgivare åt Advania i samband med förvärvet av RTS Group AB ("RTS").

Uppdrag 15 maj 2023

Vinge företräder Procuritas vid förvärvet av PropTech Sweden

Vinge företräder Procuritas Capital Investor (VII) (”Procuritas”) i samband med förvärvet av PropTec…

Uppdrag 9 juni 2022

Vinge företräder Procuritas vid förvärvet av We Select

Vinge företräder Procuritas Capital Investors i samband med förvärvet av en majoritetsandel i The We…

Uppdrag 25 november 2021

Vinge företräder YrkesAkademin i samband med förvärvet av Arcus

Vinge företräder YA Holding AB (publ) ("YrkesAkademin") i samband med förvärvet av Arcus Utbildning…

Uppdrag 22 oktober 2021

Vinge har företrätt Platinum Equity Advisors LLC i samband med förvärv

Vinge har företrätt Platinum Equity Advisors LLC i samband med förvärv av det globala miljöhantering…

Uppdrag 20 augusti 2021

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited

Vinge agerar som svensk legal rådgivare åt EQT Private Equity och PRO Unlimited i samband med PRO Un…

Uppdrag 6 juli 2020

Vinge har företrätt Axcel vid dess investering i AddPro

Axcel har ingått avtal avseende förvärv av en majoritetsandel i AddPro, en svensk ledande leverantör…

Uppdrag 12 juni 2020

Vinge biträder EQT Infrastructure II i samband med försäljningen av Hector Rail till Ancala Infrastructure

Vinge har biträtt EQT Infrastructure II i samband med ingående av avtal om att sälja Hector Rail-kon…

Nyhet

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna - välkommen till boklansering med mingel
Nyhet 24 november 2023

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna - välkommen till boklansering med mingel

Väl genomförda upphandlingar är av strategisk betydelse för samhället. Samtidigt är regelverket på o…

Vinge deltar på Mötesplats Offentliga Affärer 27-28 september
Nyhet 14 september 2023

Vinge deltar på Mötesplats Offentliga Affärer 27-28 september

Vinge är huvudpartner på den kanske största och viktigaste konferensen i branschen – Mötesplats Offe…

Den offentliga affären fortsätter att utvecklas
Nyhet 5 september 2022

Den offentliga affären fortsätter att utvecklas

Varje år gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för cirka 800 miljarder kronor. Det motsvarar nä…

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners
Nyhet 13 april 2022

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Artiklar

Artikel 24 augusti 2021

Undantagen från upphandlingsskyldigheten

UPPHANDLINGSRÄTTSLIG TIDSKRIFT, nr 2 2021
Artikel 23 oktober 2019

Elektroniska auktioner i offentlig upphandling – prispressare eller prishöjare?

Upphandlingsrättslig tidskrift NO 3, s. 129, 2019
Artikel 17 september 2018

Konkurrensrättsliga överträdelser och upphandlingsrättsliga konsekvenser – om upphandlande myndigheters möjligheter att utesluta anbudsgivare som brutit mot förbuden i konkurrenslagen

Europarättslig tidskrift no 4, s. 579, 2018
Artikel 26 juli 2016

Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar

Upphandlingsrättslig tidskrift no 4, s.393, 2016
Artikel 16 september 2014

Nytt direktiv om koncessioner – förtydligande, förändring, förbättring?

Europarättslig tidskrift no 3, s. 477, 2014
Artikel 4 september 2012

Tjänstekoncessioner

Europarättslig tidskrift no 3, s. 420, 2012