Utbildning

  • University of Nottingham, Executive Program in Public Procurement Law and Policy 2015-2016
  • Lunds universitet, jur. kand. (LL.M.) 2008

Erfarenhet

  • Konkurrensverket 2011-2019 (föredragande 2011-2012, sakkunnig 2012-2013, processråd 2013-2019)
  • Advokatfirman Nova 2009-2011 (biträdande jurist)
  • Advokatfirman Lindahl 2008-2009 (biträdande jurist)

Övriga meriter

  • Expert i Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78 och 2016:15). 
  • Gästföreläsare i fördjupningskurser i offentlig upphandling vid Stockholms och Lunds universitet. 

Artiklar

Elektroniska auktioner i offentlig upphandling – prispressare eller prishöjare? Upphandlingsrättslig tidskrift NO 3, s. 129, 2019 23 oktober 2019
Konkurrensrättsliga överträdelser och upphandlingsrättsliga konsekvenser – om upphandlande myndigheters möjligheter att utesluta anbudsgivare som brutit mot förbuden i konkurrenslagen Europarättslig tidskrift no 4, s. 579, 2018 17 september 2018
Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar Upphandlingsrättslig tidskrift no 4, s.393, 2016 26 juli 2016
Visa alla artiklar