Helena Rosén Andersson

Counsel Advokat
 • Stockholm, Göteborg
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Helena Rosén Andersson är en av Sveriges ledande experter i upphandlingsrätt och har bakgrund bl.a. som justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen. Hon har stor erfarenhet av domstolsprocesser i upphandlingsmål och biträder klienter i alla skeden vid upphandlingar och avtal mellan offentlig sektor och leverantörer. Helena anlitas också i offentligrättsliga ärenden som rör bland annat förvaltningsprocess, offentlighet och sekretess, säkerhetsskyddslagstiftningen, konstitutionell rätt och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Helena är redaktör och huvudförfattare för de ledande kommentarerna till lagarna om offentlig upphandling och särskild utredare för utredningen om EU: lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utbildning

 • Lunds universitet, jur. kand., år 1990
 • University of London, LL.M. (EU-rätt), år 1997

Erfarenhet

 • Högsta förvaltningsdomstolen, justitieråd, 2017-2022
 • Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist, 2008-2017 och delägare 2012-2017
 • Advokatfirman Vinge, biträdande jurist, 2005-2008
 • Justitiedepartementet, utredningssekreterare, 2003-2005
 • Finansdepartementet, utredningssekreterare och rättssakkunnig, 1999-2003
 • Hovrätten för Västra Sverige, domarutbildning och hovrättsassessor, 1993-1999
 • Mölndals tingsrätt, tingsnotarie, 1991-1993   

Övriga meriter

 • Redaktör och huvudförfattare för kommentarerna till lagarna om offentlig upphandling, 2013--, Norstedts Juridik.
 • Särskild utredare för utredningen om EU: lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dir. 2022:76), 2022-
 • Andre vice ordförande i Granskningsnämnden för Radio och TV (GRN), 2021-2022.
 • Särskild utredare i 2019 års marknadskontrollutredning (SOU 2020:49), 2019-2020.

Nyhet

Den offentliga affären fortsätter att utvecklas
Nyhet 5 september 2022

Den offentliga affären fortsätter att utvecklas

Varje år gör den offentliga sektorn i Sverige inköp för cirka 800 miljarder kronor. Det motsvarar nä…

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge
Nyhet 18 augusti 2022

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstä…

Böcker

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, En kommentarNorstedts Juridik, 2015-, uppl. 1

Lagen om offentlig upphandling, En kommentarNorstedts Juridik, 2013-, uppl. 1-3