Victoria Gunnerek

(Föräldraledig) Advokat Senior Associate
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Juristexamen, 2019
  • King’s College London, The Dickson Poon School of Law, 2015

Erfarenhet

  • Secondment, Advokatfirman Vinge, Bryssel, 2020-2021.
  • Amanuens, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2019.   

Uppdrag

Uppdrag 29 februari 2024

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företage…

Uppdrag 8 december 2022

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) i samband med dess notering på Nasdaq First Nor…

Uppdrag 18 oktober 2022

Vinge har biträtt Cameco i samband med förvärvet av Westinghouse Electric Company

Vinge har, tillsammans med Covington & Burling LLP, biträtt Cameco Corporation i samband med deras f…

Uppdrag 7 juni 2022

Vinge företräder Cinven och Novo Holdings vid försäljningen av Envirotainer

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven och det danska life science inv…

Uppdrag 31 mars 2022

Vinge biträder Capio vid förvärvet av PR Vård

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i PR Vård Hemsjukvård AB och PR Vård…

Uppdrag 12 maj 2021

Vinge företrädde Hultafors Group AB i förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona

Förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona är en del av Hultafors Groups strategi att växa och utveck…

Uppdrag 30 mars 2021

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärv av PacksOn i Sverige

OptiGroup har ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i PacsOn Sverige AB från Herenco AB.…

Uppdrag 5 februari 2021

Vinge har biträtt Capio vid förvärvet av SkinDoc

Vinge har biträtt Capio i samband med förvärvet av 80 % av aktierna i SkinDoc. SkinDoc är en ledande…

Uppdrag 19 augusti 2020

Vinge biträder Cellink i riktade nyemissioner om 946 MSEK

Vinge biträder Cellink i samband med riktad nyemissioner av drygt 5,9 miljoner aktier av serie B som…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträder Latour-Gruppen Aktiebolag i samband med dess av förvärv Caljan Rite-Hite ApS

Vinge har biträtt Latour-Gruppen Aktiebolag, ett dotterbolag till Investmentaktiebolaget Latour, i s…

Nyhet

Drömmen om Bryssel ledde till Vinge
Nyhet 1 juni 2023

Drömmen om Bryssel ledde till Vinge

Victoria Gunnerek var varken sommarnotarie eller uppsatspraktikant på Vinge under studietiden. Att d…

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)
Nyhet 11 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandli…

Det EU-rättsliga förbudet mot att rätta sig efter USA:s sekundära sanktioner mot Iran kan åberopas i civilrättsliga mål
Nyhet 23 december 2021

Det EU-rättsliga förbudet mot att rätta sig efter USA:s sekundära sanktioner mot Iran kan åberopas i civilrättsliga mål

I tisdags den 21 december meddelade EU-domstolen sitt avgörande i Bank Melli Iran (mål C-124/20) avs…