Rebecka Maltenius

Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Göteborgs universitet, Juristexamen 2013

Erfarenhet

  • Notarietjänstgöring vid Alingsås tingsrätt, 2013-2015
  • Sommarnotarie, MAQS Law Firm, Göteborg, 2012

Uppdrag

Uppdrag 9 maj 2020

Vinge företräder Eleda i samband med förvärv av JVAB

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (“Eleda”) i samband med förvärvet av Järfälla VA- & B…

Uppdrag 10 december 2019

Vinge biträder EQT VIII i samband med dess förvärv av Recover Nordic

Vinge har biträtt EQT VIII i samband med dess förvärv av Recover Nordic från fonder rådgivna av Agil…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge biträder Transtema vid förvärv av Ericsson Local Services

Transtema Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har ingått avtal om förvärv av Ericsson Lo…

Uppdrag 26 februari 2018

Vinge biträder Capio vid förvärvet av Novaklinikerna

Vinge biträder Capio, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av aktierna i Novaklinike…

Uppdrag 19 december 2017

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB vid dess förvärv av tre nya bostadskvarter oc…

Uppdrag 1 september 2017

Vinge har biträtt Boet Bostad vid försäljning av bostadsprojekt i Norrköping

Vinge har biträtt Boet Bostad i samband med försäljning av ett projekt innefattande uppförande av ny…

Uppdrag 1 september 2017

Vinge biträdde vid försäljningen av Hans Andersson Recycling till Veolia

Vinge har biträtt säljaren i samband med försäljningen av samtliga aktier i Hans Recycling Group AB…

Uppdrag 30 juni 2017

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock vid förvärv av en vindkraftspark i Svartnäs utan…