Uppdrag

Vinge företräder Ellevio i förvärv av Edsbyns Elnät AB och bud på AB Edsbyns Elverk (publ)

27 september 2021

Vinge företräder Ellevio och dess koncernbolag i förvärvet av Edsbyns Elnät AB från AB Edsbyns Elverk (publ) och i Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Edsbyns Elverk om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Budet rekommenderas av Edsbyns Elverks styrelse och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor. Acceptansperioden för budet avslutas 22 oktober.

Försäljningen av Edsbyns Elnät AB är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i Edsbyns Elverk. Uppköpserbjudandet är villkorat av bl.a. att relevanta ändringar sker i Edsbyns Elverks bolagsordning för att möjliggöra överlåtelser av A-aktierna utan hembud.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka en miljon kunder och 500 anställda. Ellevio ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Vinges team bestod av bl.a. ansvarige delägaren Peter Sundgren (Energi/M&A) tillsammans med delägaren David Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A).

För mer information, vänligen se: https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2021/september/ellevio-lamnar-nytt-bud-pa-edsbyns-elverk/

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021