Uppdrag

Vinge företräder Ellevio i förvärv av Edsbyns Elnät AB och bud på AB Edsbyns Elverk (publ)

Vinge företräder Ellevio och dess koncernbolag i förvärvet av Edsbyns Elnät AB från AB Edsbyns Elverk (publ) och i Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Edsbyns Elverk om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Budet rekommenderas av Edsbyns Elverks styrelse och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor. Acceptansperioden för budet avslutas 22 oktober.

Försäljningen av Edsbyns Elnät AB är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i Edsbyns Elverk. Uppköpserbjudandet är villkorat av bl.a. att relevanta ändringar sker i Edsbyns Elverks bolagsordning för att möjliggöra överlåtelser av A-aktierna utan hembud.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka en miljon kunder och 500 anställda. Ellevio ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Vinges team bestod av bl.a. ansvarige delägaren Peter Sundgren (Energi/M&A) tillsammans med delägaren David Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A).

För mer information, vänligen se: https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2021/september/ellevio-lamnar-nytt-bud-pa-edsbyns-elverk/

Relaterat

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023

Vinge har rådgivit The Weir Group i samband med dess förvärv av Sentiantechnologies AB ("Sentian")

The Weir Group, ett globalt och världsledande företag inom gruvteknologi, har förvärvat 100% av aktierna i Sentian, en Sverigebaserad utvecklare av AI-lösningar som optimerar processer rörande mineralbearbetning.
23 november 2023

Vinge har biträtt CDPQ i samband med en investering i Northvolt

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) har investerat 150 miljoner USD i Northvolt genom ett konvertibelt lån. Investeringen kommer användas för att finansiera byggandet av den nya batterifabriken Northvolt Six i Québec. När fabriken är färdigställd kommer den ha en årlig produktionskapacitet på upp till 60 GWh.
21 november 2023