Uppdrag

Vinge företräder Ellevio i förvärv av Edsbyns Elnät AB och bud på AB Edsbyns Elverk (publ)

Vinge företräder Ellevio och dess koncernbolag i förvärvet av Edsbyns Elnät AB från AB Edsbyns Elverk (publ) och i Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Edsbyns Elverk om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Budet rekommenderas av Edsbyns Elverks styrelse och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor. Acceptansperioden för budet avslutas 22 oktober.

Försäljningen av Edsbyns Elnät AB är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i Edsbyns Elverk. Uppköpserbjudandet är villkorat av bl.a. att relevanta ändringar sker i Edsbyns Elverks bolagsordning för att möjliggöra överlåtelser av A-aktierna utan hembud.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka en miljon kunder och 500 anställda. Ellevio ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Vinges team bestod av bl.a. ansvarige delägaren Peter Sundgren (Energi/M&A) tillsammans med delägaren David Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A).

För mer information, vänligen se: https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2021/september/ellevio-lamnar-nytt-bud-pa-edsbyns-elverk/

Relaterat

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024