Nyhet

Hedersuppdrag till Vinges IP-grupp

13 december 2023 Immaterialrätt

Vinges IP-grupp har hjälpt Advokatsamfundet med remissyttrande.

Delar av Vinges IP-grupp med delägarna Håkan Borgenhäll och Malin Malm Waerme samt IP Expert Åsa Hellstadius har på Advokatsamfundets uppdrag avgett ett yttrande över promemorian Vissa patenträttsliga frågor.

Håkan Borgenhäll förklarar;

-Vi har ingått i en remissgrupp som tagit fram och föreslagit en ny skrivning i lagtexten för att underlätta och eliminera onödiga tolkningssvårigheter. Vi har sett exempel på att det finns en lucka i patentlagen, som utnyttjats, och den hoppas vi nu täpps till med den nya föreslagna skrivningen. Att få förmånen att hjälpa Advokatsamfundet med detta ser vi som ett hedersuppdrag och en fjäder i hatten för Vinges IP-grupp, säger Håkan Borgenhäll.

I remissvaret har den nuvarande skrivningen korrigerats och förbättrats. Uttryck som ”produkt som intrånget gäller” har byts ut mot ”produkt som konstaterats göra intrång”. Enligt Håkan Borgenhäll har även justeringar gjorts för att lagen ska vara mer förenlig med EU-lagstiftningen.