Åsa Hellstadius

Juris doktor

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Nyhet

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist
Nyhet 18 december 2020

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist

Den 11 december föll dom i Patent- och marknadsdomstolen i den fleråriga tvisten mellan Eli Lilly oc…

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”
Nyhet 17 november 2020

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, har av Sveriges…

Vinge förstärker inom IP
Pressmeddelande 5 februari 2020

Vinge förstärker inom IP

Åsa Hellstadius, immaterialrättsexpert och docent inom civilrätt ansluter till Vinge.

Artiklar