Oscar Lunde

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Oscar är specialiserad inom kapitalmarknad och bolagsrätt, med primärt fokus på kapitalmarknadstransaktioner och publik M&A, inkluderande börsnoteringar, kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, apportförvärv, fusioner och omstrukturering. Oscar arbetar även med bolagsrätt, bolagsstyrning, informationsgivning och regulatoriska frågor.

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2016

Erfarenhet

  • Senior biträdande jurist, Cirio Advokatbyrå AB, 2016–2021
  • Uppsatspraktikant, Wistrand Advokatbyrå, 2016