Oscar Lunde

Advokat Senior Associate
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Oscar är specialiserad inom kapitalmarknad och bolagsrätt, med primärt fokus på kapitalmarknadstransaktioner och publik M&A, inkluderande börsnoteringar, kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, apportförvärv, fusioner och omstrukturering. Oscar arbetar även med bolagsrätt, bolagsstyrning, informationsgivning och regulatoriska frågor.

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2016

Erfarenhet

  • Senior biträdande jurist, Cirio Advokatbyrå AB, 2016–2021
  • Uppsatspraktikant, Wistrand Advokatbyrå, 2016

Uppdrag

Uppdrag 20 februari 2023

Vinge har biträtt Smart Eye i deras företrädesemission om 324 MSEK

Vinge har agerat rådgivare åt Smart Eye Aktiebolag (First North Growth Market) i samband med dess fu…

Uppdrag 1 november 2021

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 220 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag i samband med en riktad nyemission av aktier svenska och inte…