Uppdrag

Vinge företräder FSN Capital i samband med förvärv av Seriline

Vinge har företrätt FSN Capital i samband med förvärvet av majoritetsägandet i Seriline AB från dess befintliga ägare, som kommer fortsätta inneha en betydande andel.

Serline grundades 1990 och är en leverantör av IAM-lösningar (s.k. Identity and Access Management). Seriline har utvecklat programvaror, webblösningar, säkerhetssystem, hårdvaror samt tjänster som förenklar flöden till användarvänliga processer med sekretess och integritetshantering av identiteter. Bolaget förväntas bli den första plattformen i FSN:s ”buy-and-build”-strategi för att skapa en marknadsledande nordisk aktör inom IAM.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Winnerblad, Maria Dahlin Kolvik, Eléonore Friberg och Ebba Nyberg (M&A), Mathilda Persson och Karolina Fuhrman (IT/GDPR), Martin Boström (Avtal), Felix Möller (Bank och Finans), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Sofia Bergenstråhle och Axel Lennartsson (IP), Tove Lövgren Frisk (Compliance), Ellinor Gyllenhammar och Elin Kollin (VDR).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024