Uppdrag

Vinge företräder FSN Capital i samband med förvärv av Seriline

23 februari 2022

Vinge har företrätt FSN Capital i samband med förvärvet av majoritetsägandet i Seriline AB från dess befintliga ägare, som kommer fortsätta inneha en betydande andel.

Serline grundades 1990 och är en leverantör av IAM-lösningar (s.k. Identity and Access Management). Seriline har utvecklat programvaror, webblösningar, säkerhetssystem, hårdvaror samt tjänster som förenklar flöden till användarvänliga processer med sekretess och integritetshantering av identiteter. Bolaget förväntas bli den första plattformen i FSN:s ”buy-and-build”-strategi för att skapa en marknadsledande nordisk aktör inom IAM.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Winnerblad, Maria Dahlin Kolvik, Eléonore Friberg och Ebba Nyberg (M&A), Mathilda Persson och Karolina Fuhrman (IT/GDPR), Martin Boström (Avtal), Felix Möller (Bank och Finans), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Sofia Bergenstråhle och Axel Lennartsson (IP), Tove Lövgren Frisk (Compliance), Ellinor Gyllenhammar och Elin Kollin (VDR).

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter