Uppdrag

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 13 september 2021 och första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 24 september 2021.

Priset i erbjudandet var 69 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga CTEKs aktier om cirka 3,4 miljarder kronor efter genomförandet av erbjudandet. Erbjudandet omfattade 30 621 798 aktier, varav 4 347 827 aktier utgjorde nyemitterade aktier och 26 273 971 aktier utgjorde befintliga aktier som erbjöds av Altor Fund III GP Limited och Faustina Ltd.

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Vinges team bestod huvudsakligen av David Andersson, Joel Wahlberg, Amanda M Johansson, Olivia Belding och Lorin Arabi (Kapitalmarknad och Publik M&A), Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Louise Brorsson Salomon, Seyran Sahin och Felix Möller (Bank och Finans), Martin Boström och Jolene Reimerson (Corporate Commercial), Tove Lövgren Frisk (Compliance) samt Ebba Svenburg (Arbetsrätt).

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024