Uppdrag

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

29 september 2021

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 13 september 2021 och första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 24 september 2021.

Priset i erbjudandet var 69 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga CTEKs aktier om cirka 3,4 miljarder kronor efter genomförandet av erbjudandet. Erbjudandet omfattade 30 621 798 aktier, varav 4 347 827 aktier utgjorde nyemitterade aktier och 26 273 971 aktier utgjorde befintliga aktier som erbjöds av Altor Fund III GP Limited och Faustina Ltd.

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Vinges team bestod huvudsakligen av David Andersson, Joel Wahlberg, Amanda M Johansson, Olivia Belding och Lorin Arabi (Kapitalmarknad och Publik M&A), Elsie Nassar och Amanda Steen (M&A), Louise Brorsson Salomon, Seyran Sahin och Felix Möller (Bank och Finans), Martin Boström och Jolene Reimerson (Corporate Commercial), Tove Lövgren Frisk (Compliance) samt Ebba Svenburg (Arbetsrätt).

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021