Uppdrag

Vinge har företrätt Första AP-fondens, Andra AP-fondens, Tredje AP-fondens och Fjärde AP-fondens gemensamma bolag 4 to 1 Investments i samband med Northvolts konvertibelfinansiering om 1,1 miljarder dollar

4 augusti 2022

Vinge har företrätt 4 to 1 Investments i samband med Northvolts konvertibelfinansiering om 1,1 miljarder dollar, som ska användas för att finansiera bolagets expansion av produktion av battericeller och katodmaterial i Europa.

Deltagande investerare var, utöver 4 to 1 Investments, bland andra AMF, Ava Investors, Baillie Gifford, Folksam Group, Goldman Sachs Asset Management, Swedbank Robur, TM Capital och Volkswagen Group. Tillsammans med denna kapitalanskaffning har Northvolt sedan 2017 säkrat närmare 8 miljarder dollar i extern finansiering för att uppnå sitt mål om att etablera ett utbud av hållbara batterier och därmed möjliggöra dekarbonisering av samhället.

Vinges team bestod av Ulrich Ziche och Joel Wahlberg. Linn Adelwald biträdde avseende finansieringsfrågor.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024