Uppdrag

Vinge har företrätt Första AP-fondens, Andra AP-fondens, Tredje AP-fondens och Fjärde AP-fondens gemensamma bolag 4 to 1 Investments i samband med Northvolts konvertibelfinansiering om 1,1 miljarder dollar

4 augusti 2022

Vinge har företrätt 4 to 1 Investments i samband med Northvolts konvertibelfinansiering om 1,1 miljarder dollar, som ska användas för att finansiera bolagets expansion av produktion av battericeller och katodmaterial i Europa.

Deltagande investerare var, utöver 4 to 1 Investments, bland andra AMF, Ava Investors, Baillie Gifford, Folksam Group, Goldman Sachs Asset Management, Swedbank Robur, TM Capital och Volkswagen Group. Tillsammans med denna kapitalanskaffning har Northvolt sedan 2017 säkrat närmare 8 miljarder dollar i extern finansiering för att uppnå sitt mål om att etablera ett utbud av hållbara batterier och därmed möjliggöra dekarbonisering av samhället.

Vinges team bestod av Ulrich Ziche och Joel Wahlberg. Linn Adelwald biträdde avseende finansieringsfrågor.

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023