Uppdrag Vinge företräder fond förvaltad av Acta vid förvärv av kontorsportfölj i Finland

31 augusti 2007

Vinge företräder fond förvaltad av Acta vid förvärv av kontorsportfölj i Finland från Niam Fond III. Portföljen består av fem kontorsfastigheter om totalt 36 000 kvadratmeter etablerade i i Helsingfors, Vantaa, Tammerfors och Uleåborg.
 
Delägare Patrick Forslund företräder fonden förvaltad av Acta.

Nyheter inom försäkring

I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella ämnen inom försäkringsområdet under perioden 1 november 2020 till och med 28 februari 2021. Vi refererar även till en promemoria som publicerades av Finansdepartementet den 1 mars med förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.
9 mars 2021

Vinges Managing Partner Maria-Pia Hope utses till en av svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor av Dagens Industri

Som en av få advokater på listan sticker Maria-Pia Hope, Managing Partner på Vinge, ut när Dagens Industri presenterar näringslivets mäktigaste kvinnor.
8 mars 2021

Nytt uppdrag för Anders Leissner

Anders Leissner har av regeringen utsetts till ordförande för Krigsförsäkringsnämnden (KFN).
26 februari 2021