Uppdrag

Vinge företräder fond förvaltad av Acta vid förvärv av kontorsportfölj i Finland

31 augusti 2007

Vinge företräder fond förvaltad av Acta vid förvärv av kontorsportfölj i Finland från Niam Fond III. Portföljen består av fem kontorsfastigheter om totalt 36 000 kvadratmeter etablerade i i Helsingfors, Vantaa, Tammerfors och Uleåborg.
 
Delägare Patrick Forslund företräder fonden förvaltad av Acta.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024