Uppdrag Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission

14 november 2019

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, varigenom Irisity tillförs ca 35 miljoner kronor.

Teckningskursen 8,55 kronor har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och innebär en rabatt om ca 7,1 procent
jämfört med stängningskursen för Irisitys aktie på Nasdaq First North den 13 november 2019. Emissionslikviden, som förväntas
vara tillräcklig för att ta Irisity till ett positivt kassaflöde, är avsedd att stärka bolagets finansiella stabilitet samt användas för att
utöka organisationen inom forskning, utveckling, marknad, försäljning samt service. Styrelsens beslut om nyemissionen är
villkorad av extra bolagsstämmans godkännande.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Johanna Hamrefält och Lina André.

Uppsving för stiftelser

Stockholms grupp Corporate Commercial ser sedan i somras en betydande ökning av uppdrag där stiftelseformen blivit en allt vanligare lösning. Även intresset för ideella föreningar växer hos både nya och befintliga klienter.
28 november 2019

Employment law podcast – our first episode in English

By popular request, here is our very first English-language episode of Vinge's employment law podcast Arbetsrättspodden.
28 november 2019

Per Johan Eckerberg ger ut ny bok

Per Johan Eckerberg, delägare i Corporate Insurance, har givit ut boken Solvensregler.
18 november 2019