Uppdrag

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en företrädesemission i Episurf Medical

24 april 2024

Vinge har företrätt Pareto Securities i samband med en delvis garanterad företrädesemission av units om högst cirka 120 miljoner SEK i Episurf Medical.

Episurf Medical är ett svenskt ortopediföretag i kommersiell fas och har en bred portfölj av produkter baserade på proprietär teknologi som adresserar ledskador. Episurf Medicals B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Dain Hård Nevonen, Anna Svensson och Pernilla Björklund.

Relaterat

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024