Johanna Hamrefält

Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, jur.kand, 2017

Erfarenhet

  • Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2017-2019
  • Setterwalls Advokatbyrå, sommarnotarie och uppsatspraktik, 2016 

Uppdrag

Uppdrag 15 februari 2021

Vinge biträder CELLINK vid förvärvet av Ginolis

Vinge biträder CELLINK AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i Ginolis Oy. Ginolis be…

Uppdrag 20 april 2020

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Mar…

Uppdrag 14 november 2019

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, varigenom Irisity tillförs ca 35…