Nyhet

Wibeke Sorling utnämnd till ny delägare

27 oktober 2021 Om byrån

Med start 1 januari 2022 tillträder Wibeke Sorling som delägare på Vinges Göteborgskontor.

Anna Palmerus, Managing Partner vid Göteborgskontoret:

"Wibeke är en viktig del i M&A-teamet i Göteborg med lång och gedigen erfarenhet såväl inom privat som publik M&A respektive kommersiella avtal. Wibeke kommer således att utgöra ett efterlängtat tillskott till Magnus och Anders på delägarnivå i vår M&A-grupp.

Förutom klientarbetet har Wibeke ett stort intresse och engagemang för ledarskap och kunskapsöverföring. Med sitt starka och genuina engagemang för Vinge som byrå är Wibeke en utmärkt representant för Vinge och de värden vi står för. Wibeke hälsas mycket varmt välkommen i vår delägarkrets!"

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021 Om byrån

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021 Om byrån

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.
6 juli 2021 Om byrån