Våra senaste nyheter

Nyhet

Vinge topprankat inom 18 områden i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.
28 mars 2024
Nyhet

Vingemedarbetare bakom kapitel om sjörätt i Sverige

Advokaterna Michele Fara, Ninos Aho, Paula Bäckdén och Anders Leissner har bidragit med ett avsnitt i den nyligen publicerade Law and Practice Guide i ”Chambers and Partners Global Practice Guide” avseende Sjörätt i Sverige.
15 mars 2024
Nyhet

Vinge har bistått Gotlandsbolaget med en avsiktsförklaring om byggandet av fossilfri katamaranfärja

Paula Bäckdén har hjälpt Gotlandsbolaget att ta fram ett MoU – avsiktsförklaring - om förhandling av byggnation av en ny fossilfri katamaranfärja.
5 mars 2024
Nyhet

Högsta domstolen ger klarhet i redarbegreppet och sjölagens krav på kvalificerad grov vårdslöshet i fråga om redares rätt till ansvarsbegränsning

Frågan om vem som ska ansvara i egenskap av redare för ett fartyg har länge varit ett av de mest komplexa och omdiskuterade områdena inom svensk sjörätt. Den frågan ställdes nyligen på sin spets i Högsta Domstolens dom i mål nr T 6909-22 ”Baltic Cable”. Målet belyser flera intressanta aspekter av redaransvaret i den moderna sjöfarten.
27 februari 2024
Nyhet

Utredning om nya och förbättrade tonnageskatteregler

I mitten av januari 2024 lade regeringens utredare fram ett förslag för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft, ”Vågade skatter” (LI2024/00068). Utredningen föreslår, i tillägg till avskaffad stämpelskatt, ett flertal viktiga ändringar i reglerna för den svenska tonnagebeskattningen i syfte att öka inkludering, förutsägbarhet och konkurrenskraft för den svenska sjöfarten, vilka kortfattat presenteras nedan. Det är dock viktigt att komma ihåg att, innan förslaget slutligen kan antas av riksdagen, kommer det bearbetas vidare av regeringen. Det nya regelverket måste också godkännas av EU-kommissionen innan en reform kan träda ikraft. För aktörer inom den svenska sjöfarten kan det däremot redan nu finnas anledning att planera för ett inträde i den svenska tonnagebeskattningen.
26 januari 2024
Nyhet

Trade Compliance – ett abrupt uppvaknande för svenska bolag

Allt fler produkter omfattas av sanktioner och andra handelshinder. Exportprodukter från Sverige är inget undantag. När en produkt eller teknik utgör en så kallad PDA – med både civilt och militärt användningsområde, råder särskilda regler vid export. Att inte ha full koll på dessa regler, eller huruvida man ens omfattas av dem, kan sätta bolaget i en riskabel sits och bland annat äventyra bolagets finansiering. I värsta fall kan man dessutom ovetandes bidra till att stärka Rysslands militära förmåga.
16 november 2023
Nyhet

Möt Ninos Aho, delägare i Vinges tvistelösningsgrupp

Ninos Aho är sedan årsskiftet ny delägare i Vinges tvistelösningsgrupp på Göteborgskontoret. Som specialiserad inom sjö- och transporträtt biträder Ninos i ärenden mot alla transportsätt samt i transportrelaterade försäkringsärenden. Vägen till juridiken började dock med en utbildning till pilot, där Ninos fick upp ögonen för flyg- och transporträtt.
11 september 2023
Nyhet

Träffa Vinge på Donsö Shipping Meet

Vinges Shippinggrupp kommer att delta i Donsö Shipping Meet den 29-30 augusti 2023. Kom och träffa oss i monter E-45.
24 augusti 2023
Nyhet

Vinges experter har återigen bidragit med kapitel avseende sjörätt i ICLG

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
4 augusti 2023
Nyhet

Vinge topprankat inom 16 områden i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 16 av 20 kategorier i Legal 500:s ranking för 2023 som släpptes under onsdagen.
13 april 2023
Nyhet

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide

Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
17 mars 2023
Nyhet

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor från och med 1 januari 2023. Samtidigt har advokaterna Petronella Hallberg och Martin E Svanberg utsetts som counsels, även de med start 1 januari 2023.
30 augusti 2022
Nyhet

Högsta domstolen slår fast att användningen av NSAB 2015 utgör handelsbruk i speditions- och logistikbranschen

Högsta domstolen har genom dom den 28 juni 2022 i mål Ö 5481-21 (”Speditörpanten”) berört vad som krävs för att standardavtal ska anses utgöra handelsbruk i en viss bransch och särskilt bedömt huruvida standardavtalet NSAB kan betraktas som handelsbruk i speditions- och logistikbranschen.
23 augusti 2022
Nyhet

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022
Nyhet

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Chambers & Partners ranking erhåller Vinge högsta ranking i 11 områden och Tier 2 i fem områden.
13 april 2022
Nästa