Utbildning

 • Universitetet i Oslo Jur. Dr 2017
 • Göteborgs universitet Jur. kand 2004

Erfarenhet

 • 2017 – Hovrätten för västra Sverige, Adjungerad ledamot
 • 2011 – Sveriges dispaschör, Biträdande dispaschör
 • 2009 – 2014, Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet
 • 2014 - 2017, Nordiskt Institut För Sjörätt, Oslo Universitet,  Doktorand
 • 2006 – 2009, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg, Bitr. jurist (Advokat 2009)
 • 2005 – 2006, Holland + Knight LLP, New York, Foreign Lawyer / trainee
 • 2004 – 2006, Borås tingsrätt, Borås, Tingsnotarie

Övriga meriter

 • 2004 - 2012  Föreläsare på kursen Maritime and Transport Law, Göteborgs Universitet
 • 2009 - 2012  Tillf. Kursansvarig, Maritime and Transport Law, Göteborgs Universitet
 • 2013 - 2014  Expert, Utredningen om tonnageskatt och andra förmåner till sjöfartsnäringen, SOU 2015:4
 • 2017- 2018 Expert, Utredningen en modern reglering av godstransporter till sjöss, Ju 2016:24


Förtroendeuppdrag:

 • 2017 -  Ordförande, Svenska Sjörättsföreningen (CMI Sverige)
 • 2016 -  Styrelseledamot, Kerstin Wijk-Broströms Stiftelse
 • 2013-2017 Styrelseledamot, Svenska Sjörättsföreningen (CMI Sverige)

Utmärkelser

Omnämnanden

Paula Bäckdén is noted for her impressive knowledge and expertise in transportation law. She has particular experience in damages and recourse claims relating to collisions and cargo. Chambers & Partners 2020