Utbildning

 • Universitetet i Oslo Jur. Dr 2017
 • Göteborgs universitet Jur. kand 2004

Erfarenhet

 • Maj 2017- december 2017 – Hovrätten för västra Sverige, Adjungerad ledamot
 • December 2011 – Sveriges dispaschör, Biträdande dispaschör
 • Augusti 2009 – sept 2014, Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet
 • Oktober 2014 - mars 2017, Nordiskt Institut För Sjörätt, Oslo Universitet,  Doktorand
 • December 2006 – augusti 2009, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg, Bitr. jurist (Advokat 2009)
 • September 2005 – maj 2006, Holland + Knight LLP, New York, Foreign Lawyer / trainee
 • September 2004 – november 2006, Borås tingsrätt, Borås, Tingsnotarie

Övriga meriter

 • 2004 - 2012  Föreläsare på kursen Maritime and Transport Law, Göteborgs Universitet
 • 2009 - 2012  Tillf. Kursansvarig, Maritime and Transport Law, Göteborgs Universitet
 • 2013 - 2014  Expert, Utredningen om tonnageskatt och andra förmåner till sjöfartsnäringen, SOU 2015:4
 • 2017- Expert, Utredningen en modern reglering av godstransporter till sjöss, Ju 2016:24


Förtroendeuppdrag:

 • 2013-2017 Styrelseledamot, Svenska Sjörättsföreningen (CMI Sverige)
 • 2017 -  Ordförande, Svenska Sjörättsföreningen (CMI Sverige)
 • 2016 -  Styrelseledamot, Kerstin Wijk-Broströms Stiftelse

Utmärkelser

Omnämnanden

Paula Bäckdén is noted for her impressive knowledge and expertise in transportation law. She has particular experience in damages and recourse claims relating to collisions and cargo. Chambers & Partners 2020