Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet jur.kand. 1990

Erfarenhet

  • Tax Director, Deloitte AB 2012-2018
  • Handläggare samt specialist vid rättsavdelningen, Skatteverket 1996-2012
  • Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl 1993-1995
  • Domstolstjänstgöring 1990-1993

Övriga meriter

  • Styrelseledamot i Institutet för skatter och rättssäkerhet 2012-

Nyhet

Nya counslar utsedda

6 september 2019

Artiklar

Förslaget om nya beräkningsregler om skattetillägg – några synpunkter SvSkT 2018:5 s. 317 19 oktober 2018
Komplettering till en deklaration – ett skydd mot efterbeskattning och skattetillägg? SvSkT 2014:4 s. 286 1 december 2014

Omnämnanden

Ulrika Bengtsson är en av Women in Tax Leaders 2018 i International Tax Review.