Ulrika Bengtsson

Counsel
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Ulrika är specialiserad på skatteprocess och skatteförfarande. Hon arbetar med skattetvister i frågor som rör i huvudsak företagsbeskattning, internprissättning samt förfarandefrågor.  Ulrika är inriktad på förfarandefrågor som exempelvis efterbeskattning, skattetillägg, frivilliga rättelser och s.k. ”öppna yrkanden”. 

Omnämnanden

Ulrika Bengtsson är en av Women in Tax Leaders 2018 i International Tax Review.

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet jur.kand. 1990

Erfarenhet

  • Tax Director, Deloitte AB 2012-2018
  • Handläggare samt specialist vid rättsavdelningen, Skatteverket 1996-2012
  • Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl 1993-1995
  • Domstolstjänstgöring 1990-1993

Övriga meriter

  • Styrelseledamot i Institutet för skatter och rättssäkerhet 2012-

Nyhet

Nya counslar utsedda
Nyhet 6 september 2019

Nya counslar utsedda

Vinge har utnämnt Helena Brännvall och Ulrika Bengtsson till counslar.

Artiklar

Artikel 19 oktober 2018

Förslaget om nya beräkningsregler om skattetillägg – några synpunkter

SvSkT 2018:5 s. 317
Artikel 1 december 2014

Komplettering till en deklaration – ett skydd mot efterbeskattning och skattetillägg?

SvSkT 2014:4 s. 286