Ninos Aho

Delägare Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Ninos Aho är delägare i Vinges tvistlösningsgrupp och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljeförfaranden. Ninos biträder också regelbundet klienter med rådgivning kring kommersiella avtal, särskilt inom kommersiell hyresrätt där han biträder såväl fastighetsägare som hyresgäster i samband med hyresavtal, uppsägningar och i fastighetsrättsliga mål och ärenden i domstol och i hyresnämnd. Ninos är också specialiserad i sjö- och transporträtt och biträder i alla typer av transportsätt såsom sjötransport, vägtransport och spedition, järnvägstransport, flygtransport, logistik (3PL) samt i transporträttsliga försäkringsärenden. Ninos är verksam i ett flertal branscher, såsom transport, energi, handel och kommersiell hyresrätt.

Omnämnanden

‘Ninos Aho is quick, sharp, and manages risk well. Safe pair of hands.

‘We are pleased that our issues are being dealt with by Ninos Aho and Robin Eliasson. We have very specific and complicated matters to deal with, and knowing Swedish administration and legislation, we always get through in a quick and prompt way. We also like the way of communication: it is very intelligent, patient and explained in detail for non-professionals.’ Legal 500 2022

Ninos Aho är rankad som Rising Star av Legal 500 (utgåva 2021) och rekommenderad inom verksamhetsområdet Shipping and Transport.

My experience of Ninos Aho is that he is very responsive and user friendly, and that he provides good, clear advice. His (or his team’s) command of English, Swedish and Danish has been a helpful facet in the particular circumstances of the matter that I have instructed him on.’ Legal 500 2021

 

Utbildning

  • Göteborgs universitet, juris kandidat 2010

Erfarenhet

  • Ince & Co LLP, London (2012-2013)

Utmärkelser

Nyhet

Högsta domstolen ger klarhet i redarbegreppet och sjölagens krav på kvalificerad grov vårdslöshet i fråga om redares rätt till ansvarsbegränsning
Nyhet 27 februari 2024

Högsta domstolen ger klarhet i redarbegreppet och sjölagens krav på kvalificerad grov vårdslöshet i fråga om redares rätt till ansvarsbegränsning

Frågan om vem som ska ansvara i egenskap av redare för ett fartyg har länge varit ett av de mest kom…

Möt Ninos Aho, delägare i Vinges tvistelösningsgrupp
Nyhet 11 september 2023

Möt Ninos Aho, delägare i Vinges tvistelösningsgrupp

Ninos Aho är sedan årsskiftet ny delägare i Vinges tvistelösningsgrupp på Göteborgskontoret. Som spe…

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2023
Nyhet 4 augusti 2023

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2023

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjö…

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor
Nyhet 30 augusti 2022

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor från och med 1 januari 2023. Samtidig…

Högsta domstolen slår fast att användningen av NSAB 2015 utgör handelsbruk i speditions- och logistikbranschen
Nyhet 23 augusti 2022

Högsta domstolen slår fast att användningen av NSAB 2015 utgör handelsbruk i speditions- och logistikbranschen

Högsta domstolen har genom dom den 28 juni 2022 i mål Ö 5481-21 (”Speditörpanten”) berört vad som kr…

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022
Nyhet 10 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjö…

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners
Nyhet 13 april 2022

Vinge topprankat av Legal 500 och Chambers & Partners

Vinge har mottagit högsta ranking i 15 av 19 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking. I Cha…

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022
Nyhet 21 januari 2022

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter…

Regeringen fattar beslut om ändringar i reglerna om cabotagetransporter
Nyhet 2 november 2021

Regeringen fattar beslut om ändringar i reglerna om cabotagetransporter

Regeringen har beslutat att genomföra ändringar i regelverket rörande förutsättningarna för utländsk…

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sjörätt
Nyhet 20 augusti 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sjörätt

Vinges specialister inom sjö- och transporträtt har fått i uppdrag av International Comparative Lega…

Vägledande dom om det straffrättsliga beställaransvaret för cabotagetransport
Nyhet 7 maj 2021

Vägledande dom om det straffrättsliga beställaransvaret för cabotagetransport

Beställning av en vägtransport från en av de stora speditörerna i Sverige har ansetts vara förenlig…

Toppranking av Vinges sjö- och transporträttsliga grupp
Nyhet 19 april 2021

Toppranking av Vinges sjö- och transporträttsliga grupp

Vinge har erhållit högsta ranking av Legal 500 i deras nyligen släppta rankings för 2021.

Försäkringsjuridik och blockerad Suezkanal
Nyhet 29 mars 2021

Försäkringsjuridik och blockerad Suezkanal

Ett av världens största containerfartyg blockerade under 6 dagar Suezkanalen, en händelse som får be…

Highlights från HD 2020
Nyhet 18 februari 2021

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta…

EU-kommissionen riktar kritik mot Sveriges tillämpning av reglerna om kombinerade transporter
Nyhet 11 december 2020

EU-kommissionen riktar kritik mot Sveriges tillämpning av reglerna om kombinerade transporter

Europeiska kommissionen har genom en formell underrättelse till Sverige riktat kritik mot bristfälli…

Klargörande om vad som avses med ”närmast lämpliga järnvägsstation”
Nyhet 30 juni 2020

Klargörande om vad som avses med ”närmast lämpliga järnvägsstation”

En vägtransport som utförts i Sverige av ett utländskt transportbolag, Samskip Sia, har ansetts vara…

Toppranking till Vinges sjö- och transporträttsliga grupp
Nyhet 12 maj 2020

Toppranking till Vinges sjö- och transporträttsliga grupp

Vinge har erhållit högsta ranking av såväl Chambers som Legal 500 i deras nyligen släppta rankings.

Artiklar

Artikel 4 augusti 2023

Shipping Laws and Regulations Sweden 2023

THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES AND THE INTERNATIONAL BUSINESS REPORTS, GLOBAL LEGAL GROUP
Artikel 6 augusti 2021

Shipping Laws and Regulations 2021, Sweden

THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES AND THE INTERNATIONAL BUSINESS REPORTS, GLOBAL LEGAL GROUP
Artikel 9 december 2010

Sabotagerisken vid kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden

Affärsjuridiska uppsatser 2009/10 Uppsala: Iustus

Böcker

Bok 19 augusti 2015

Rotterdamreglerna, svensk översättning av den engelska originaltexten. Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr. 82, Jure AB 2015