Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand 2001

Erfarenhet

  • Vinge, 2013 –
  • Wallenstam AB (publ)Chefsjurist, 2010-2013
  • Mannheimer Swartling, 2004-2009
  • Göteborgs tingsrätt och Södra Roslags tingsrätt, tingsnotarie, 2002-2003

Övriga meriter

  • Föreläsare Blendow Institute på kursen Entreprenadtvister
  • Föreläsare på Chalmers Tekniska Högskola på kursen Construction Contract Relationships

Böcker

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken 1 november 2012