Våra senaste nyheter

Nyhet

Nya delägare och counslar till Vinges kontor i Stockholm

Sex nya delägare, sju nya counslar och en chefsekonom vid Vinges Stockholmskontor.
31 maj 2023 Om byrån Karriär
Nyhet

Vinge utses till årets svenska advokatbyrå 2023 av Chambers & Partners

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främsta priserna en svensk advokatbyrå kan få. Vinge har tidigare tagit emot priset vid fem tillfällen, senast 2021.
26 maj 2023 Utmärkelser Om byrån
Nyhet

Vinge topprankat inom 16 områden i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 16 av 20 kategorier i Legal 500:s ranking för 2023 som släpptes under onsdagen.
13 april 2023 Om byrån
Nyhet

Höjd pensionsålder

Sedan den 1 januari 2023 har en arbetstagare enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) rätt att kvarstå i anställningen till 69-års ålder, jämfört med tidigare gällande 68 år. Detta medför att en arbetsgivare inte behöver sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare som fyllt 69 år och inte heller behöver uppge någon grund för uppsägningen.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Inkomsttak för ITP1 och höjda åldersgränser har trätt i kraft

Som vi rapporterade om i nyhetsbrevet för oktober 2022 stundades ett införande av inkomsttak för ITP1, innebärandes att den som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp (en månadslön på 177 500 kronor) inte får pensionsbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Arbetsmiljön i fokus

Åklagarmyndigheten flaggar för att antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Den tillfälliga höjningen av a-kassan har blivit förlängd

Som huvudregel ersätter a-kassan max 80 procent av inkomster upp till ett visst belopp, det så kallade takbeloppet. Takbeloppet för a-kassan höjdes tillfälligt under pandemin från 25 000 kronor till 33 000 kr. Den temporära insatsen hade som syfte att öka stödet för de som förlorade sina jobb under pandemin.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Tidöavtalet – Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Under hösten 2022 presenterades Tidöavtalet av regeringen. I Tidöavtalet introducerades en projektplan genom vilken Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna avser genomföra reformer inom områdena integration och migration.
11 april 2023 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Arbetstagare avskedades efter att ha hotat kollega utanför arbetstid - AD 2022 nr 55

En arbetstagare avskedades efter att ha hotat en annan arbetstagare i nära anslutning till en middag som arbetsgivaren anordnat. Hotet lämnades visserligen utanför arbetstid, men ansågs av Arbetsdomstolen ha en så pass stark anknytning till arbetsplatsen att hotet allvarligt kunde anses störa arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Mot bakgrund av detta ansågs arbetsgivaren haft lagligt stöd att avskeda arbetstagaren från arbetet.
11 april 2023 Rättsfall
Nyhet

Arbetstagare avskedades efter att ha varit bortavarande från arbetet och inte kunnat presentera tillräckligt trovärdiga uppgifter om arbetsoförmåga - AD 2022 nr 56

Efter en arbetstagares bortavaro från arbetet i drygt en och en halv månad, trots att denne endast beviljats en veckas ledighet, avskedades arbetstagaren från sin deltidstjänst.
11 april 2023 Rättsfall
Nyhet

Arbetstagares rätt till bisysslor

I juni 2022 infördes en ny bestämmelse i lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) som tydliggör vad som gäller avseende arbetstagares rätt till parallella anställningar. Bestämmelsen infördes till följd av att EU antog direktiv 2019/1152 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor inom EU (”arbetsvillkorsdirektivet”), vilket innehåller vissa minimikrav för anställningar. Innehållet i bestämmelsen är i sig inte nytt utan har tidigare framgått av arbetsrättslig praxis. Syftet med regleringen är att skydda arbetstagare som har en deltidsanställning eller saknar ett fastställt arbetstidsmått, genom att göra det möjligt för dem att ta andra anställningar för att uppnå en inkomst som motsvarar en heltidstjänst. I den här artikeln kommer vi att redogöra för vad bestämmelsen innebär och i vilken utsträckning en arbetsgivare efter anställningens upphörande kan hindra en arbetstagare att ta en anställning hos en konkurrent.
11 april 2023 Fördjupning
Nyhet

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide

Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
17 mars 2023 Om byrån
Nyhet

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter
Nästa