Våra senaste nyheter

Nyhet

Åtta tips för efterlevnad av EU:s AI-förordning

Den 12 juli 2024 offentliggjordes Förordning (EU) 2024/1689 (”AI-förordningen”) i EU:s officiella tidning. Det innebär att AI-förordningen träder i kraft den 1 augusti 2024.
12 juli 2024
Nyhet

Nytt EU direktiv om due diligence-krav för företags hållbarhetsarbete

Den 24 maj 2024, antog Rådet direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, på engelska Corporate Sustainability Due Diligence Directive ("CS3D" eller "Direktivet") vilket innebär att lagstiftningsprocessen nu är avslutad.
11 juni 2024
Nyhet

AI-förordningen nu formellt antagen

Som ett avslutande steg i lagstiftningsprocessen antog Europeiska unionens råd (Rådet) idag, den 21 maj 2024, en förordning som fastställer harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI), vanligen benämnd som "AI-förordningen", eller ”AI-act”.
21 maj 2024
Nyhet

Vinge topprankat inom 18 områden i Legal 500

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.
28 mars 2024
Nyhet

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden, samt som Leading Firm och ett betydande antal individuella rankingar.
14 mars 2024
Nyhet

EU (i princip) överens om en EU-gemensam AI-reglering

Den 9 december 2023 nådde Rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om en förordning om harmoniserade regler för AI inom EU, den s.k. AI-förordningen eller AI Act.
14 december 2023
Nyhet

EU lanserar vindkraftspaket

Den 24 oktober presenterade Europeiska kommissionen (”Kommissionen”) ett vindkraftspaket för att stödja den europeiska vindkraftsindustrin och förbättra dess konkurrenskraft.
1 december 2023
Nyhet

Den nya FDI-lagen - Vinges experter beskriver de viktigaste insikterna

Den 1 december träder den nya svenska FDI-lagen i kraft. Vinges kapitel i International Comparative Legal Guide - Foreign Direct Investment Regimes, skrivet av Martin Johansson och Victoria Fredén, ger en praktisk och överskådlig sammanfattning av den påverkan som säkerhetsskyddslagen och den nya FDI-lagen har på transaktioner av olika slag.
30 november 2023
Nyhet

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna - välkommen till boklansering med mingel

Väl genomförda upphandlingar är av strategisk betydelse för samhället. Samtidigt är regelverket på området relativt komplicerat och under ständig förändring, vilket kan försvåra möjligheterna till en överblick. Den 11 december bjuder vi in till boklansering av den nyligen publicerade nyutgåvan av Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – En kommentar. 
24 november 2023
Nyhet

Kommissionen listar sex företag som grindvakter under DMA

Europeiska kommissionen har den 6 september 2023 beslutat att beteckna sex företag som s.k. ”grindvakter” under EU:s förordning om digitala marknader (DMA). Dessa är Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft.
6 september 2023
Nyhet

Per Hellström är ny expert inom konkurrensrätt

Per Hellström, erkänd jurist inom EU- och konkurrensrätt, har anslutit till Vinge som expert. Per kommer närmast från rollen som Senior Legal Director på Apple där han ansvarat för generell affärsjuridik inklusive konkurrensrätt inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. Dessförinnan tillbringade Per många år som enhetschef och processförare på EU-kommissionen där han lett många högprofilerade ärenden, däribland Kommissionens ’landmark cases’ mot Microsoft.
30 augusti 2023
Nyhet

EU:s digitala omställning – nya beslut om data och dataskydd

EU har i sommar fattat flera beslut som får betydelse för företag vars produkter eller tjänster genererar data och/eller behandlar personuppgifter. Vi har kortfattat beskrivit innebörden av besluten. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller önskar rådgivning.
19 juli 2023
Nyhet

EU:s förordning om utländska subventioner – M&A transaktioner: Hur kan bolag förbereda sig?

Förordningen om utländska subventioner (eng. Foreign Subsidy Regulation, härefter ”FSR”) är tillämplig i EU från och med den 12 juli 2023. Med den införs en kontrollmekanism för utländska subventioner i syfte att motverka att sådana subventioner snedvrider EU:s inre marknad och att säkerställa lika konkurrensvillkor.
12 juli 2023
Nyhet

Nya riktlinjer om hållbarhetsavtal mellan konkurrenter

Europeiska kommissionen har den 1 juni 2023 antagit nya riktlinjer för den konkurrensrättsliga bedömningen om samarbete mellan konkurrerande företag, samt uppdaterade gruppundantag för specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling. De nya gruppundantagen träder ikraft den 1 juli 2023. De nya riktlinjerna innehåller ett helt nytt kapitel om den konkurrensrättsliga bedömningen av så kallade hållbarhetsavtal.
12 juni 2023
Nyhet

Drömmen om Bryssel ledde till Vinge

Victoria Gunnerek var varken sommarnotarie eller uppsatspraktikant på Vinge under studietiden. Att det ändå blev Vinge efter examen ser hon som något av en slump, men anledningarna till att hon stannat kvar är desto fler.
1 juni 2023
Nästa