Fredrik Lundblom

Delägare Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Fredrik Lundblom har över 15 års erfarenhet av att bistå klienter i alla faser inom kommersiell tvistlösning. Fredrik har framgångsrikt agerat ombud i fler än 40 skiljeförfaranden (både internationella och svenska) och i ett stort antal domstolsprocesser inom en rad olika områden och branscher, såsom tvister avseende aktie- och inkråmsöverlåtelser, köp av egendom (t.ex. maskiner, utrustning och tekniska produkter), försäkringsavtal, joint ventures, aktieägaravtal, entreprenadavtal, ansvar för styrelseledamöter, uppdragsavtal, köp av kommersiella fastigheter, fastighetsförvaltningsavtal, bank och finans, pantrealisation, ISDA-avtal, licensiering, agent- och distributionsavtal, m.m.

Omnämnanden

Fredrik Lundblom demonstrates notable expertise in transportation and white-collar crime cases. He also acts as arbitration counsel. Chambers & Partners 2022

One interviewee lauds the "really impressive" and "absolutely outstanding" Fredrik Lundblom for his attention to detail and strategic approach. He enters the rankings this year and demonstrates notable expertise in insurance and defective goods cases. Chambers & Partners 2021

“One client tells GAR, ‘Vinge prepared written submissions which have been of the absolute highest standard and quality,’ and praises the team of Jonas Eklund and Fredrik Lundblom for their ‘very efficient direct examinations and cross-examinations.’ - Global Arbitration Review, 2017

Verksamhetsområden

Utbildning

  • QMW, University of London, 1998
  • Lunds universitet, jur kand 1999

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 2000-2002
  • Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 2002-2009

Utmärkelser