Nyhet

Regeringen fattar beslut om ändringar i reglerna om cabotagetransporter

2 november 2021

Regeringen har beslutat att genomföra ändringar i regelverket rörande förutsättningarna för utländska åkeriers godstransporter i Sverige och ansvaret för beställare av sådana transporter. Regeringens beslut har föranletts av dom om beställaransvar och cabotage från Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål B 3209-20, den 5 maj 2021.

Ändringarna som träder i kraft redan den 1 december 2021 innebär i korthet att

i) det preciseras under vilka förutsättningar 1 cabotagetransport kan innefatta flera lossnings- respektive lastningsställen,

ii) sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna om cabotagetransporter höjs till 60 000 kronor och

iii) det straffrättsliga ansvaret för beställare av transporten inträder redan när den olagliga transporten är under utförande, och inte som tidigare när ifrågavarande transport "har utförts".

Relaterade nyheter

Vinges Mångfaldsprojekt fyller 20 år

Målet med Mångfaldsprojekt har sedan starten varit att bredda juristkåren och ta tillvara den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut till gymnasieelever sedan projektet startades. Nu fyller projektet 20 år.
23 januari 2023

Dags att nominera Årets Bolagsjurist 2023

Förra året föll valet på Sofia Frändberg, chefsjurist på Volvo. Nu är det dags att nominera kandidater till 2023 års utmärkelse. Nomineringen är öppen till och med 19 februari.
12 januari 2023

Vinge-upplevelsen i praktiken

När du kommer till oss på Vinge lägger vi stort fokus på att ge dig så bra förutsättningar som möjligt. Både på kort och på lite längre sikt. Vi tog en pratstund med Christina Kokko, med stor vana av att handleda unga jurister, och Maria-Pia Hope, Managing Partner, om hur vår vardag ser ut och vad som väntar dig som ny kollega.
11 januari 2023