Erik Kochbati

Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 19 december 2023

Vinge har biträtt Annehem Fastigheter vid förvärv av fastighet

Vinge har biträtt Annehem Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av fastigheten The Corner, en nyproduc…