Uppdrag

Vinge har biträtt Annehem Fastigheter vid förvärv av fastighet

19 december 2023 M&A

Vinge har biträtt Annehem Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av fastigheten The Corner, en nyproducerad kontorsfastighet i Malmö. Fastighetsvärdet uppgår till 420 miljoner kronor.

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 237,8 miljoner kronor och en uthyrbar yta om 198 tkvm per 30 september 2023. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation.

Vinges team bestod av Rikard Lindahl, Victor Ericsson, Kristoffer Larson, Joel Magnusson, Madelene Andersson, Michaela Ådén, Erik Kochbati och Lovisa Jonassen.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024