Emma Brolund

Advokat Senior Associate (Tjänstledig)
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2014

Erfarenhet

  • Wigge & Partners Advokatbyrå, Senior Associate/Advokat, 2020-2022
  • Nasdaq, Legal Counsel/Regulatory Compliance Specialist, 2019
  • Roschier Advokatbyrå, Senior Associate/Advokat, 2016-2020
  • Finansinspektionen, Legal Counsellor, 2014-2016

Övriga meriter

  • Gästlärare och föreläsare vid fördjupningskurs i aktiemarknadsrätt vid Uppsala universitet.

Uppdrag

Uppdrag 29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 mi…

Uppdrag 19 december 2022

Vinge biträder Velvet Cichlid i budet på Sleep Cycle

Velvet Cichlid har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ). Erbjud…

Uppdrag 16 december 2022

Vinge företräder Acrinova AB (publ) i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) i samband med Bolagets listbyte til…

Uppdrag 3 juni 2022

Vinge har företrätt VEF AB (publ) i samband med notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista

Vinge har företrätt VEF AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Market…