Nyhet

Vinge lawyers number one in their areas of expertise

8 maj 2005

14 lawyers from Advokatfirman Vinge were each recommended as one of the world's leading lawyers by their clients and peers in The International Who's Who of Business Lawyers 2003/4, the second annual survey of outstanding legal expertise around the world. The publication is a result of seven years of independent research incorporating feedback from thousands of lawyers, and covers 22 separate practice areas.

Advokatfirman Vinge is also among the top two law firms in Stockholm and Sweden as a whole, in terms of total number of lawyers included in the publication.

Managing Editor Callum Cambess said, "It is impossible to buy entry into this publication, only those lawyers who receive sufficient nominations from their peers are included. This book represents a truly global, highly qualitative survey of only the best lawyers, based on exhaustive research."

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021