Nyhet

Vinge lawyers number one in their areas of expertise

8 maj 2005

14 lawyers from Advokatfirman Vinge were each recommended as one of the world's leading lawyers by their clients and peers in The International Who's Who of Business Lawyers 2003/4, the second annual survey of outstanding legal expertise around the world. The publication is a result of seven years of independent research incorporating feedback from thousands of lawyers, and covers 22 separate practice areas.

Advokatfirman Vinge is also among the top two law firms in Stockholm and Sweden as a whole, in terms of total number of lawyers included in the publication.

Managing Editor Callum Cambess said, "It is impossible to buy entry into this publication, only those lawyers who receive sufficient nominations from their peers are included. This book represents a truly global, highly qualitative survey of only the best lawyers, based on exhaustive research."

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023