Måns Håkanson

Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2018
  • Ekonomihögskolan – Lunds universitet, ekonomie kandidatexamen, 2018
  • Beedie School of Business – Simon Fraser University, Vancouver, Kanada, Business Administration, 2017

Erfarenhet

  • Linklaters 2018 – 2021, biträdande jurist

Uppdrag

Uppdrag 2 april 2024

Vinge biträder Ellevio i budet på Dala Energi

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktie…

Uppdrag 25 oktober 2022

Vinge företräder Baseload Capital i samband med bolagets nya finansiering om ca 500 miljoner SEK

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med upptagande av ny finansiering om ca 500…

Uppdrag 20 april 2022

Vinge har företrätt PDL Group och dess huvudägare i samband med samgåendet med Padel United

Vinge har företrätt PDL Group och dess huvudägare i samband med samgåendet med Padel United. Genom t…

Uppdrag 11 april 2022

Vinge har biträtt Mayr-Melnhof Group vid dess förvärv av Eson Pac

Eson Pac är en förpackningleverantör specialiserad på läkemedelsförpackningar. Mayr-Melnhof Group (“…