Böcker

Immaterialrättens struktur 3 april 2019
Varumärkeslagen - en kommentar 11 december 2013
Immateriella gränsfall, rättsfallssamling med kommentarer 1 december 2005
The biobank, the market and the law 1 december 2003
Immaterial- och marknadsrätt, rättsfallssamling med kommentarer 1 december 2003
Varumärkeskonflikter 2 december 2002