Artiklar

Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga NIR 2002 s. 16 2 december 2002
EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång NIR 2000 s. 640 1 december 2000
Förväxlingsläran under förändring NIR 1998 s. 486 1 december 1998
Kodakdoktrinen under förändring NIR 1993 s. 2002 1 december 1993