Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av 2BRA

2 januari 2023

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

2BRA System AB grundades 2008 och utvecklar verksamhetssystem för arbetsmarknadsrelaterade åtgärder och insatser. Bolagets tjänster erbjuds både till företag som stöttar människors etablering på arbetsmarknaden och till kommuner, där bolagets system idag används i över 100 kommunala verksamheter. 2BRA är Alfa eCares sjätte tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Filip Öhrner, Linus Adolfsson, Jonna Skog (M&A), Elin Broman (arbetsrätt), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Rebecka Målquist, Johan Gavelin (IP) och Ottilia Pettersson (projektassistent).

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023