Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av 2BRA

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

2BRA System AB grundades 2008 och utvecklar verksamhetssystem för arbetsmarknadsrelaterade åtgärder och insatser. Bolagets tjänster erbjuds både till företag som stöttar människors etablering på arbetsmarknaden och till kommuner, där bolagets system idag används i över 100 kommunala verksamheter. 2BRA är Alfa eCares sjätte tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Filip Öhrner, Linus Adolfsson, Jonna Skog (M&A), Elin Broman (arbetsrätt), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Rebecka Målquist, Johan Gavelin (IP) och Ottilia Pettersson (projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024