Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av 2BRA

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

2BRA System AB grundades 2008 och utvecklar verksamhetssystem för arbetsmarknadsrelaterade åtgärder och insatser. Bolagets tjänster erbjuds både till företag som stöttar människors etablering på arbetsmarknaden och till kommuner, där bolagets system idag används i över 100 kommunala verksamheter. 2BRA är Alfa eCares sjätte tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Filip Öhrner, Linus Adolfsson, Jonna Skog (M&A), Elin Broman (arbetsrätt), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Rebecka Målquist, Johan Gavelin (IP) och Ottilia Pettersson (projektassistent).

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023