Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Avancit AB

8 september 2022

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

Avancit AB är en marknadsledande aktör i Sverige inom affärsutvecklande mjukvarulösningar för vårdgivare inom personlig assistans. Bolaget erbjuder tjänster till både mindre och större företag inom flertalet kompetensområden - däribland systemutveckling, implementering, support, utbildning och infrastruktur. Avancit är Alfa eCares femte tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod av Jonas Johansson, Filip Öhrner, Per Kling, Linus Adolfsson, Sophie Böje, Jonna Skog, Sara Strandberg, Hedvig Ekdahl, Nicklas Thorgerzon och Rebecka Målquist.

Relaterade nyheter

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023