Uppdrag

Vinge biträder Main Capital och Alfa eCare i samband med förvärvet av Avancit AB

8 september 2022

Alfa eCare-koncernen är en erkänd och snabbt växande mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösningar åt både privata och offentliga vårdgivare i Norden.

Avancit AB är en marknadsledande aktör i Sverige inom affärsutvecklande mjukvarulösningar för vårdgivare inom personlig assistans. Bolaget erbjuder tjänster till både mindre och större företag inom flertalet kompetensområden - däribland systemutveckling, implementering, support, utbildning och infrastruktur. Avancit är Alfa eCares femte tilläggsförvärv sedan 2020 då Main Capital blev majoritetsägare av gruppen.

Vinges team bestod av Jonas Johansson, Filip Öhrner, Per Kling, Linus Adolfsson, Sophie Böje, Jonna Skog, Sara Strandberg, Hedvig Ekdahl, Nicklas Thorgerzon och Rebecka Målquist.

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022