Uppdrag

Vinge företräder Biotage i samband med förvärvet av Astrea från KKRs life science-plattform Gamma

Vinge företräder Biotage AB (publ) (”Biotage”) i samband med förvärvet av Astrea Bioseparations (”Astrea”), en snabbväxande leverantör av kromatografilösningar, från Gamma Biosciences (”Gamma”), en plattform för life science-verktyg skapad och kontrollerad av KKR.

Förvärvet ökar Biotages exponering mot kromatografiverksamhet till det mer snabbväxande och större segmentet för bioprocesser, samtidigt som det ökar exponeringen mot kunder inom biologiska läkemedel och avancerade terapier. Köpeskillingen kommer att betalas i form av nyutgivna stamaktier i Biotage, vilket medför att det KKR-kontrollerade Gamma förväntas bli den största aktieägaren i Biotage, med ett innehav motsvarande cirka 17 procent av Biotage.

Transaktionen är villkorad av godkännande från aktieägarna på bolagsstämma i Biotage, samt föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive godkännande från brittiska myndigheter.

Vinges team bestod av Matthias Pannier, Karl Klackenberg, Linus Adolfsson, Sebastian Saadieh, Elis Allmark (M&A), Dain Hård Nevonen, William Kåge, Joel Magnusson, Anna Svensson, Gabriel Chabo (Capital Markets), Sebastian Örndahl (Konkurrensrätt), Sara Dahlros Sköld and Julia Hagelberg (VDR).

 

 

 

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024