Uppdrag

Vinge har företrätt APM Human Services International Limited i samband med förvärv av Clustera Sverige AB

1 februari 2022 M&A Arbetsrätt Immaterialrätt

Clustera Sverige AB är en av Sveriges ledande aktörer inom arbetsförmedlingsmarknaden. Förvärvet är ett steg i APMs inträde på den svenska marknaden. Med kontor på cirka 40 orter över Sverige är Clustera en licensierad leverantör för Arbetsförmedlingen.

Vinges team bestod av Johanna Hamrefält (projektledare), Christian Riddarbo, Linus Adolfsson (M&A), Adam Loewenstein (Fastighet), Beatrice Randow (fastighet), Anna Ståhlklo (arbetsrätt) och Anna Högsten (IP/IT).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023