Uppdrag

Vinge företräder Trill Impact och ID North i samband med förvärv av Pulsen Integrations IAM-verksamhet

Vinge företräder Trill Impact och dess portföljbolag ID North i samband med förvärvet av Pulsen Integrations verksamhet inom identitets- och behörighetshantering (IAM).

Totalt handlar det om 35 medarbetare från Pulsen Integration i Sverige och Finland som blir en del av ID North, som är verksamt inom IAM och cybersäkerhet, och tillhandahåller konsulttjänster samt återförsäljer och utvecklar IT-produkter med bas i Stockholm. Samtidigt går Pulsen Group in som delägare i moderbolaget European ID Security, där ID North och Arctic Group ingår. Efter transaktionen består ID North av 65 medarbetare i Sverige och Finland.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Matthias Pannier, Samra Baytar, Nina Gransäter, Linus Adolfsson (M&A), Isabell Nielsen, Jolene Reimerson, Lisa Hörnqvist, Karolina Fuhrman (Commercial Agreements, IT & GDPR), Åsa Gotthardsson, Emil Lindwall (Employment), Arvid Axelryd (IP), Frida Ställborn (Real Property), Ulf Pyk (Banking and Finance), Ellinore Boström Andersson och Ellinor Gyllenhammar (projektassistenter).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023