Uppdrag

Vinge företräder Trill Impact och ID North i samband med förvärv av Pulsen Integrations IAM-verksamhet

Vinge företräder Trill Impact och dess portföljbolag ID North i samband med förvärvet av Pulsen Integrations verksamhet inom identitets- och behörighetshantering (IAM).

Totalt handlar det om 35 medarbetare från Pulsen Integration i Sverige och Finland som blir en del av ID North, som är verksamt inom IAM och cybersäkerhet, och tillhandahåller konsulttjänster samt återförsäljer och utvecklar IT-produkter med bas i Stockholm. Samtidigt går Pulsen Group in som delägare i moderbolaget European ID Security, där ID North och Arctic Group ingår. Efter transaktionen består ID North av 65 medarbetare i Sverige och Finland.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Matthias Pannier, Samra Baytar, Nina Gransäter, Linus Adolfsson (M&A), Isabell Nielsen, Jolene Reimerson, Lisa Hörnqvist, Karolina Fuhrman (Commercial Agreements, IT & GDPR), Åsa Gotthardsson, Emil Lindwall (Employment), Arvid Axelryd (IP), Frida Ställborn (Real Property), Ulf Pyk (Banking and Finance), Ellinore Boström Andersson och Ellinor Gyllenhammar (projektassistenter).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024