Uppdrag

Vinge företräder wpd i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget

16 maj 2022 Bank och finans M&A

Vinge företräder wpd Europe GmbH, som utvecklar och driver vind- och solkraftsparker till land och till havs, i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget till EB Renewable Energy Fund Europe och LHI Green Infrastructure Invest II.

Vindkraftsparken Aldermyrberget består av 17 stycken vindkraftverk tillverkade av Vestas. Med en beräknad energiproduktion om ca 275 GWh och en årlig CO2-minskning om 1 308 ton bidrar projektet aktivt till en hållbar energiförsörjning i Sverige.

Vinges team bestod huvudsakligen av Peter Sundgren, Linus Adolfsson (M&A) och Linn Adelwald (Banking and Finance).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023