Uppdrag

Vinge företräder wpd i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget

16 maj 2022 Bank och finans M&A

Vinge företräder wpd Europe GmbH, som utvecklar och driver vind- och solkraftsparker till land och till havs, i samband med försäljningen av vindkraftsparken Aldermyrberget till EB Renewable Energy Fund Europe och LHI Green Infrastructure Invest II.

Vindkraftsparken Aldermyrberget består av 17 stycken vindkraftverk tillverkade av Vestas. Med en beräknad energiproduktion om ca 275 GWh och en årlig CO2-minskning om 1 308 ton bidrar projektet aktivt till en hållbar energiförsörjning i Sverige.

Vinges team bestod huvudsakligen av Peter Sundgren, Linus Adolfsson (M&A) och Linn Adelwald (Banking and Finance).

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024