Charlotte Akej

Advokat Senior Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds Universitet, juristexamen, 2014
  • Kingston University, Storbritannien, 2012
  • Hong Kong University, Hong Kong, 2011

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, 2016-2018
  • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 2014-2016

Uppdrag

Uppdrag 9 november 2020

Vinge företräder ägarna till Axel Arigato AB i samband med investering från Eurazeo

Vinge företräder ägarna till Axel Arigato AB i samband med Eurazeo Brands investering om EUR 56 milj…

Uppdrag 8 juli 2020

Vinge företräder säljarna i samband med försäljning av Larodan AB till ABITEC Corporation

Vinge företräder ägarna till Larodan AB i samband med försäljning av bolaget till ABITEC Corporation…

Uppdrag 23 december 2019

Vinge har företrätt SSG Group vid dess förvärv av EBE Gruppen AB

SSG Group är en nordisk koncern verksam inom skadesanering av fastigheter.

Uppdrag 29 oktober 2018

Vinge företrädde Ysios Capital och OrbiMed m.fl. i samband med investering i Galecto Biotech

Galecto Biotech AB, som utvecklar galektinmodulatorer för behandling av allvarliga sjukdomar, inklus…