Anders Leissner

Expert sanktioner, shipping och försäkring

 • Göteborg
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Anders Leissner har arbetat på ett ledande sjöförsäkringsbolag i mer än 20 år vilket gett honom en bred och praktisk erfarenhet inom alltifrån bolagsstyrning och riskhantering till tvister utifrån både ett svenskt och internationellt perspektiv. Anders har stor erfarenhet från arbete med frågor som rör internationella sanktioner, speciellt avseende hur USA:s sanktionslagstiftning påverkar företag inom EU, vilket har omfattat både riskbedömningar, kontraktsfrågor och incidenthantering i samarbete med svenska och utländska myndigheter. Han har även suttit med i flera internationella branschorgan som utformat sanktionsklausuler och andra kontraktsvillkor för shipping‑ och försäkringssektorn. Anders har dessutom flerårig erfarenhet från allmän juridisk rådgivning åt svenska och utländska shippingföretag samt erfarenhet som skiljeman. I januari 2021 utsåg regeringen Anders som ordförande i Krigsförsäkringsnämnden som är en myndighet vars syfte är att säkerställa försäkringskapacitet för transporter till och från Sverige i händelse av krig.   

Utbildning

 • Lunds universitet, juris kandidat, 1995
 • Nordiska institutet för sjörätt, studier i sjörätt, 1994

Erfarenhet

 • The Swedish Club, Göteborg och London, 1998-2019
 • Haight Gardner Poor & Havens, Washington DC, 1997
 • Förenta Nationerna, New York, 1996

Övriga meriter

 • Ordförande i Krigsförsäkringsnämnden
 • Styrelseledamot i Svenska sjörättsföreningen
 • Supporting member London Maritime Arbitrators Association
 • Skiljeman och medlem Advisory Board Xiamen Arbitration Commission

Uppdrag

Uppdrag 22 oktober 2020

Vinge företräder Nordic Paper Holding AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt Nordic Paper Holding AB (publ) (”Nordic Paper” eller ”Bolaget”) i samband med de…

Nyhet

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner
Nyhet 15 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (IC…

European Commission provides sanctions compliance guidance
Nyhet 20 september 2021

European Commission provides sanctions compliance guidance

The European Commission has recently issued three opinions regarding the interpretation of asset fre…

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sjörätt
Nyhet 20 augusti 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sjörätt

Vinges specialister inom sjö- och transporträtt har fått i uppdrag av International Comparative Lega…

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar
Nyhet 9 juli 2021

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folk…

Toppranking av Vinges sjö- och transporträttsliga grupp
Nyhet 19 april 2021

Toppranking av Vinges sjö- och transporträttsliga grupp

Vinge har erhållit högsta ranking av Legal 500 i deras nyligen släppta rankings för 2021.

Försäkringsjuridik och blockerad Suezkanal
Nyhet 29 mars 2021

Försäkringsjuridik och blockerad Suezkanal

Ett av världens största containerfartyg blockerade under 6 dagar Suezkanalen, en händelse som får be…

Nyheter inom försäkring
Nyhet 9 mars 2021

Nyheter inom försäkring

I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella ämnen inom försäkringsom…

Nytt uppdrag för Anders Leissner
Nyhet 26 februari 2021

Nytt uppdrag för Anders Leissner

Anders Leissner har av regeringen utsetts till ordförande för Krigsförsäkringsnämnden (KFN).

Sanctions round-up
Nyhet 22 december 2020

Sanctions round-up

Not long time ago sanctions were a rare occurrence which only involved obscure products and countrie…

Nyheter inom försäkring
Nyhet 17 november 2020

Nyheter inom försäkring

I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella ämnen inom försäkringsom…

Sanktioner och handelsbegränsningar mot Kina – påverkan på svenska företag
Nyhet 15 september 2020

Sanktioner och handelsbegränsningar mot Kina – påverkan på svenska företag

USA och EU har under sommaren fortsatt att införa handelsbegränsande åtgärder mot Kina. Åtgärderna h…

Toppranking till Vinges sjö- och transporträttsliga grupp
Nyhet 12 maj 2020

Toppranking till Vinges sjö- och transporträttsliga grupp

Vinge har erhållit högsta ranking av såväl Chambers som Legal 500 i deras nyligen släppta rankings.

 The global reach of OFAC sanctions
Nyhet 15 april 2020

The global reach of OFAC sanctions

Sanctions imposed by OFAC have a global reach and therefore also an impact on any company involved i…

Covid-19 and its impact on international trade
Nyhet 27 mars 2020

Covid-19 and its impact on international trade

Vinge’s experts within trade and shipping summarise some observations on how Corona impact internati…

Vinge förstärker inom shipping, exportkontroll och försäkring
Pressmeddelande 16 januari 2020

Vinge förstärker inom shipping, exportkontroll och försäkring

Anders Leissner, transporträttslig expert och tidigare chefsjurist vid Sveriges ledande sjöförsäkrin…

Artiklar

Sanctions 2022

The International Comparative Legal Guide, Global Legal Group
Artikel 6 augusti 2021

Shipping Laws and Regulations 2021, Sweden

THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDES AND THE INTERNATIONAL BUSINESS REPORTS, GLOBAL LEGAL GROUP
Artikel 15 maj 2019

Den amerikanska lagens långa arm

Juridisk Tidskrift, nr 1 2019-20, sid 137-147
Artikel 19 mars 1997

Effektivitet av mineralutvinning på djuphavsbotten: En rättsekonomisk kommentar

Ekonomisk Debatt 1997, årgång 25, nr 8, sid 490-492