Utbildning

  • Lunds universitet, juris kandidat, 1995
  • Nordiska institutet för sjörätt, studier i sjörätt, 1994

Erfarenhet

  • The Swedish Club, Göteborg och London, 1998-2019
  • Haight Gardner Poor & Havens, Washington DC, 1997
  • Förenta Nationerna, New York, 1996

Övriga meriter

  • Ordförande i Krigsförsäkringsnämnden
  • Styrelseledamot i Svenska sjörättsföreningen
  • Supporting member London Maritime Arbitrators Association
  • Skiljeman och medlem Advisory Board Xiamen Arbitration Commission

Artiklar

Den amerikanska lagens långa arm Juridisk Tidskrift, nr 1 2019-20, sid 137-147 15 maj 2019
Effektivitet av mineralutvinning på djuphavsbotten: En rättsekonomisk kommentar Ekonomisk Debatt 1997, årgång 25, nr 8, sid 490-492 19 mars 1997