Sara Winther

European Trademark Attorney
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Örebro universitet, Rättsvetenskap med internationell inriktning, Fil. Kand., 1997

Erfarenhet

  • AWA Sweden AB, 2015-2020
  • Von lode advokat ab, 2014-2015
  • MAQS Advokatbyrå AB, 2009-2014
  • Essen International AB, 2008-2009
  • Patent- och registreringsverket, 1997-2008